Regulamentul campaniei promotionale cu premii
„Schimba-ti imprimanta gratis!„

Art.1.Organizatorul si regulamentul oficial al programului
Organizatorul campaniei promotionale este GAMA INK SERVICE SRL, cu sediul social in Eforie, str.Mircea Cel Batran, nr.14, Constanta, cu punct de lucru in Bd-ul. Al. Lapusneanu, nr.15, Constanta, denumit in continuare organizator. Campania promotionala se va desfasura prin respectarea termenelor si conditiilor expuse in prezentul regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul, aducand la cunostinta publicului prin publicarea pe site-ul www.gammaink.ro.
Participantii la campania promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului de participare, denumit in continuare regulament.

Art.2.Durata campaniei promotionale este 01.01.2016 – 31.12.2016.

Art.3. Produsele si serviciile participante
Absolut toate marcile comercializate de organizator si serviciile prestate sunt participante la campania promotionala. Premiile se acorda trimestrial, prin tragere la sorti.

Art.4.Dreptul de participare
La Promotie au dreptul sa participe orice persoana fizice, cu varsta de minim 14 ani, care achizitioneaza din magazinul Gamma Ink orice produs sau serviciu, cu exceptia angajatilor Organizatorului, precum si membrii familiilor acestora ( si rude de gradul intai ale acestora). Participarea la aceasta campanie are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului regulament.
Un participant la campanie este identificat dupa urmatoarele caracteristici: nume, prenume, e-mail, telefon.

Art.5.Modul de desfasurare al campaniei promotionale
Persoanele interesate de inscrierea in promotie trebuie sa achizitioneze in perioada 01. ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 orice produs sau serviciu din magazinul Gamma Ink si sa inscrie in campanie numarul bonului fiscal.
Inscrierea la promotie se realizeaza prin accesarea paginii de internet www.gammaink.ro, sectiunea PROMO unde se introduc datele personale in formularul de inscriere la promotia “Schimba-ti imprimanta gratis!”: nume, prenume, e-mail, telefon, imprimanta utilizata in prezent, data si numarul bonului participant la concurs.
Durata de valabilitate a unui bon fiscal pentru a participa la campania promotionala este de 30 zile. O persoana se poate inscrie cu fiecare bon fiscal detinut, o data pe zi, timp de maxim 30 zile. Pastrati bonul fiscal pentru validarea premiului.
Incepand cu data de 31 decembrie 2014, ora 24:00 (data finala de inscriere/ participare la promotie) nu se mai pot face inscrieri pe pagina de internet www.gammaink.ro.
Aceasta campanie promotionala este creata de Gama Ink Service srl in colaborare cu partenerii acesteia: XEROX ROMANIA, HP ROMANIA sau CANON ROMANIA.
Lista premiilor poate suferi modificari (inlocuire, adaugare sau eliminare de produse, in functie de stocurile furnizorilor).

Art.6.Anuntarea si acordarea premiilor
Premiile se vor acorda trimestrial, prin tragere la sorti in ziua a cincea ce urmeaza sfarsitului de trimestru. Tragerea la sorti se va face in fata unei comisii formata din reprezentantii Gamma Ink. Castigatorii vor primi instiintarea in format electronic, pe adresa de e-mail indicata la inscrierea in promotie. Castigatorilor li se vor acorda premiile pe baza unui proces verbal de predare – primire.

Art.7.Premiile campaniei promotionale
Premiul se gaseste pe site-ul organizatorului www.gammaink.ro la sectiunea PROMO si consta intr-o imprimanta multifunctionala Canon MG3650.
Lista premiilor poate suferi modificari (inlocuire, adaugare sau eliminare de produse, in functie de stocurile furnizorilor).

Art.8.Alternative ale premiilor
Castigatorii premiilor nu pot opta pentru contravaloarea acestora in bani sau in alte obiecte si nici nu pot modifica caracteristicile tehnice ale acestora.

Art.9.Taxe si impozite
Organizatorul Gama Ink Service srl se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu aceste venituri sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art.10.Protectia datelor personale
Gama Ink Service srl este inregistrata ca operator date cu caracter personal, la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. 17520.
Datele personale ale persoanelor fizice completate pe formularul de inscriere vor fi prelucrate de Organizator cu respectarea confidentialitatii si a prevederilor legale in scopul acordarii produselor persoanei fizice participante, precum si pentru scop de marketing si publicitate, respectiv pentru trimiterea catre Participant de informatii despre produsele, serviciile si campaniile Organizatorului.
Prin participarea la acest program, orice participant persoana fizica isi da acordul expres si neechivoc ca datele sale personale comunicate sa intre in baza de date a Gama Ink Service srl, sa fie colectate si prelucrate in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. In absenta acestui acord, Participantul nu poate participa la program.
Participantul la program, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art.14), dreptul la opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).
Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Astfel, in vederea exercitarii acestor drepturi, orice Participant va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Gama Ink Service srl, la adresa: Constanta, Bd-ul Al. Lapusneanu, Nr.15.

Art.11. Regulamentul promotiei
Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui solicitant pe web-site-ul www.gammaink.ro

Art.12. Incetarea promotiei
Prezenta promotie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora, conform legislatiei in vigoare, sau in cazul schimbarii cadrului legislativ.

Art.13. Diverse
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Promotiei si va face public acest lucru.

© Copyright © 2013 Gamma Ink. All rights reserved