Regulamentul campaniei promotionale Gamma Ink

Art.1.Organizatorul campaniei promotionale este GAMA INK SERVICE SRL, cu sediul social in Eforie,str.Mircea Cel Batran,nr.14, jud Constanta, cu punct de lucru in Bd-ul. Al. Lapusneanu, nr.15, Constanta, denumit in continuare organizator. Campania promotionala se va desfasura prin respectarea termenelor si conditiilor expuse in prezentul regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul, aducand la cunostinta publicului prin publicarea pe site-ul www.gammaink.ro.
Participantii la campania promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului de participare, denumit in continuare regulament.

Art.2.Durata campaniei promotionale este 01.01.2016 – 31.12.2016.

Art.3. Produsele si serviciile participante
Absolut toate marcile comercializate de organizator si serviciile prestate sunt participante la campania promotionala. Premiile se acorda garantat, fara tragere la sorti, in functie de punctele acumulate de Participant.

Art.4.Dreptul de participare
La Promotie au dreptul sa participe toate persoanele juridice inregistrate in Romania, pe baza unei invitatii de participare emisa de organizator. Participarea la aceasta campanie are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului regulament.

Art.5.Modul de desfasurare al campaniei promotionale

Participantilor li se va crea un cont pe www.gammaink.ro prin introducerea datelor in formularul de inscriere, un cont cu usermane si o parola. O firma se poate inscrie cu maxim un cont realizat de o persoana angajata in cadrul companiei.
In perioada campaniei promotionale, participantul care achizitioneaza produse si/sau servicii de la organizator, pe baza de factura fiscala si va achita in totalitate contravaloarea acestora, va primi puncte aferente produselor si/sau serviciilor achizitionate si platite. Astfel, pentru fiecare produs achizitionat in valoare de 100 lei (valoare cu tva inclus), va primi 1 punct, iar pentru serviciile achizitionate de 100 lei (valoare cu tva inclus) va primi 2 puncte. Calcularea punctelor si inscrierea acestora in contul participantului se va face lunar pana pe 25 ale lunii urmatoare emiterii facturii si achitarii acesteia. Fractiunile de puncte se vor cumula la urmatoarea factura.
Organizatorul isi rezerva dreptul de acorda un numar dublu de puncte fata de cele standard mentionate mai sus, in anumite intervale de timp.
Periodic pot exista campanii de bonusare pentru participanti, in cadrul carora sunt fixate de organizator anumite praguri de vanzari pentru anumite produse si/sau servicii si participanti. Multe dintre aceste campanii si premiile aferente nu sunt create de organizator, ci de partenerii nostri: XEROX ROMANIA, HP ROMANIA sau CANON ROMANIA.
Participantii pot folosi punctele acumulate pentru a achizitiona premii din catalogul de cadouri pe pe site-ul organizatorului www.gammaink.ro pana la data 01 martie 2016, folosind punctele acumulate in perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016.
Punctele neconsumate pana la data de 01 martie 2017 devin nule.
Lista premiilor poate suferi modificari (inlocuire, adaugare sau eliminare de produse, in functie de stocurile furnizorilor).
Premiile comandate de catre persoana de contact de la firma participanta, vor fi expediate in maxim 15 zile de la achizitie, pe baza de proces verbal de predare-primire.

Art.6.Conditii de validare
Sa indeplineasca conditiile privind dreptul la participare, conform art.4 din regulament.
Sa achite contravaloarea produselor si serviciilor facturate, achizitionate de la organizator.
Sa foloseasca punctele acumulate pana la 01 martie 2017.

Art.7.Premiile campaniei promotionale
Premiile se gasesc pe site-ul organizatorului www.gammaink.ro la sectiunea catalog cadouri, garantat, fara tragere la sorti, conform regulamentului.
Lista premiilor poate suferi modificari (inlocuire, adaugare sau eliminare de produse, in functie de stocurile furnizorilor).

Art.8.Alternative ale premiilor
Castigatorii premiilor nu pot opta pentru contravaloarea acestora in bani sau in alte obiecte si nici nu pot modifica caracteristicile tehnice ale acestora.

Art.9.Taxe si impozite
Organizatorul Gama Ink Service srl se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu aceste venituri sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art.10.Protectia datelor personale
Gama Ink Service srl este inregistrata ca operator date cu caracter personal, la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. 17520.
Datele personale ale persoanelor fizice completate pe formularul de inscriere vor fi prelucrate de Organizator cu respectarea confidentialitatii si a prevederilor legale in scopul acordarii produselor persoanei fizice participante, precum si pentru scop de marketing si publicitate, respectiv pentru trimiterea catre Participant de informatii despre produsele, serviciile si campaniile Organizatorului.
Prin participarea la acest program, orice participant persoana fizica isi da acordul expres si neechivoc ca datele sale personale comunicate sa intre in baza de date a Gama Ink Service srl, sa fie colectate si prelucrate in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. In absenta acestui acord, Participantul nu poate participa la program.
Participantul la program, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art.14), dreptul la opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).
Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Astfel, in vederea exercitarii acestor drepturi, orice Participant va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Gama Ink Service srl, la adresa: Constanta, Bd-ul Al. Lapusneanu, Nr.15.

Art.11. Regulamentul promotiei
Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui solicitant pe web-site-ul www.gammaink.ro

Art.12. Incetarea promotiei
Prezenta promotie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora, conform legislatiei in vigoare, sau in cazul schimbarii cadrului legislativ.

Art.13. Diverse
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Promotiei si va face public acest lucru.

© Copyright © 2013 Gamma Ink. All rights reserved